anthem   amritavarsham    
Amrita Tv Anthem Amritavarsham Ammayodoppam
Music: Rahul Raj Music: Viswajit  
     
  chankyatandtram   haritabharatam   jeevadhara  
Chankyatandram Haritabharatam Jeevadhara
Music:Viswajit  Music: Rahul Raj From Album sacred chants
Lyrics: Kiran Lyrics : Rahul Raj  
     
  krishnakripasagaram   mahabharatam   poomukham    
Krishnakripasagaram Mahabhartatam Poomukham
Music: M.G.Radakrishnan Music: Viswajit Music: Viswajit
Lyrics : B. R. Prasad Lyrics: Kiran Lyrics: Manoj Manayi
     
  smagamam   sandyadeepam   santwanam    
Samagamam Sandhyadeepam Santwanam
Music: Nandu Kartha Music: Viswajit Music: Rahul Raj
  Lyrics: Manoj Manayil Lyrics: Mojitha
     
  sundarabhoomi   superstarglobal   superdancer    
Sundarabhoomi Super Star Global Super Dancer
Music: Rahul Raj Music: Stephen Devassy Music: Nandu Kartha
    Lyrics: Nandu Kartha
     
  tasteofkerala   udayamritam   vanitaratnam    
Taste of Kerala

Udayamritam

Vanitaratnam
     
     
     
 
   
© Amrita TV 2008 All Rights Reserved