ചായയുണ്ടോ രാജ്ഞി?

0
784

ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസും, ചായയുണ്ടോ രാജാവേ എന്നുള്ള പ്രയോഗവും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും കാണില്ല.ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ എത്തുന്ന ബിംബങ്ങളിൽ ‘രാജാവും’, കപ്പും സോസറും, ചുവന്ന മസാലയുള്ള ദോശയും ഉണ്ടാകും.ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് രാജ്ഞി കൂടെ വരികയാണ്. 6 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇതോടെ വഴി മാറുന്നത്.തൃശൂരുള്ള തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ശാഖകളിലാണ് ഏഴ് വനിതകൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ചാലക്കുടി, കൊട്ടാരക്കര, ചേർത്തല, തിരുവനന്തപുരത്തെ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റൽ ശാഖകളിൽ ഇവർ ചുമതലയേറ്റു കഴിഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here