പാവപ്പെട്ടവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആകുമോ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി…?

0
653

പാവപ്പെട്ടവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആകുമോ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി…? ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അർഹരായ പാവപ്പെട്ടവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക്. വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ സനലിന്റെ മരണം ചൂണ്ടികാട്ടുന്നത് എന്ത് ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here